תאונות עבודה ודיווח על תאונות עבודה

תאונות עבודה

מדי שנה מתרחשים ברחבי הארץ אלפי מקרים של תאונות עבודה. תאונת עבודה מוגדרת כפגיעה של עובד תוך כדי העבודה או בעקבות העבודה. תאונות אלו גורמות לעיתים לפציעות קשות של עובדים, ובחלק מהמקרים אף מסתיימות במוות. עלות תאונות העבודה למשק הישראלי היא מיליארדי שקלים.

תאונת עבודה על סולם

דיווח על תאונות עבודה

על פי החוק, בכל מקרה של תאונת עבודה המעסיק מחויב לדווח לגורמים המפורטים להלן, וזאת הן כדי לאפשר לעובד למצות את זכויותיו והן כדי שהתאונה תיחקר על ידי הגורמים הרלוונטיים ויוסקו מסקנות למניעת הישנותה.

1. ממונה הבטיחות או ועדת הבטיחות במקום העבודה

הממונה על הבטיחות או ועדת הבטיחות יחקרו את תאונת העבודה, וימסרו למעסיק את מצאי החקירה וכן מסקנות והמלצות לצעדים שיש לנקוט כדי למנוע הישנות של תאונה מעין זו.

2. מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

כדי לצמצם את מספר תאונות העבודה ולמזער את חומרת הפגיעות הנובעות מתאונות עבודה, מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית עורך מעקב ומבצע מחקרים לצורך הפקת לקחים ממקרי תאונות עבודה שהתרחשו. על פי פקודת תאונות ומחלות משלח יד 1945, כאשר מתרחשת תאונת עבודה במקום העבודה (מפעל, אתר בנייה, מחסן או כל מקום עבודה אחר), יש לדווח למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 3. מפקח העבודה האזורי

על פי פקודת תאונות ומחלות משלח יד 1945, המעסיק חייב לדווח מיידית למפקח העבודה האזורי על כל פגיעה בעובד אשר גרמה ליותר משלושה ימי אובדן כושר עבודה או למות העובד.

4. המוסד לביטוח לאומי

על פי חוק הביטוח הלאומי תשנ"ה-1995, המעסיק מחויב לדווח למוסד לביטוח לאומי על תאונת עבודה בה נפגע עובד.

בנוסף לאמור לעיל, על פי התיקון לחוק הפיקוח על העבודה, שאושר בשנת 2016, במקרה של תאונת עבודה שבמהלכה עובד נפצע קשה או נהרג, תופסק העבודה במקום העבודה למשך 48 שעות, ובמהלכן תיפתח חקירת משטרה. בנוסף, אנשי מינהל הבטיחות יגיעו למקום העבודה לצורך בדיקת הבטיחות ואכיפת הוראות הבטיחות במקום. על פי שיקול הדעת המקצועי והמסקנות אשר יוסקו מהסיור במקום יוחלט אם יש צורך לנקוט פעולות נוספות או שניתן לשוב לעבוד במקום.

הדרכת בטיחות - הדרך היעילה ביותר למניעת תאונות עבודה

על המעסיק מוטלת החובה להגן על שלמותו של העובד ועל בריאותו, ולשם כך עליו להקפיד על יישומם של נוהלי הבטיחות והגיהות בעבודה. חוסר ידע של העובדים בנוגע לסיכונים הקיימים בסביבת העבודה וכן אי הקפדה על כללי הבטיחות בעבודה עלולים לגרום לתאונות עבודה ולסיכון העובדים. הדרך היעילה ביותר ליידע את העובדים בנוגע לסיכונים וכללי הזהירות במקום העבודה, ובכך לשמור על בריאותם ואף למנוע נזקים כלכליים גדולים לעסק, היא לקיים הדרכות בטיחות לעובדים. על פי החוק המעסיק מחויב לקיים הדרכת בטיחות לעובדים לפחות אחת לשנה.

"ליאור בטיחות" - מקצוענים בכל הדרכת בטיחות

חברת "ליאור בטיחות" מספקת שירותי בטיחות וגיהות ברמה המקצועית והגבוהה ביותר, ומעניקה שירותים למפעלים, ארגונים, עסקים ומוסדות בכל רחבי הארץ. החברה מעסיקה ממוני בטיחות, יועצי בטיחות ומהנדסים מקצועיים ומנוסים, ומתמחה בהכנת תיקי שטח ותיקי מפעל, עריכת סקרי סיכונים, בטיחות אש ועוד. לחברה גם ניסיון וידע רב בהקמה ובנייה של מערכי בטיחות למוסדות וארגונים. 

בנוסף, אנו מתמחים בקיום הדרכות בטיחות לעובדים במגוון תחומים, כגון הדרכת בטיחות בגובה, הדרכת בטיחות בחומרים מסוכנים, הדרכת בטיחות באש ועוד. צוות מקצועי של מדריכי בטיחות בתחומים שונים עומד לרשותך על מנת להדריך ולהסמיך את עובדיך על פי דרישות החוק ובהתאם לצורכי העסק שלך. זה הזמן להתקשר לחברת "ליאור בטיחות" וליהנות מהדרכות בטיחות מקצועיות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

דילוג לתוכן