תוכנית לניהול בטיחות – מבנה התוכנית

תוכנית לניהול בטיחות הינה תוכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה. מטרתה של התוכנית היא לצמצם את הסיכונים במקום העבודה ולמנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע. עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), הכנת תוכנית לניהול בטיחות היא חובה בכל מפעל שמועסקים בו מעל 50 עובדים. להלן נפרט את מבנה התוכנית לניהול בטיחות ואת מהותו ותוכנו של כל אחד מעשרת פרקי התוכנית.

תוכנית לניהול בטיחות

פרק 1. תיאור מקום העבודה

הפרק הראשון של תוכנית הבטיחות הוא מעין מבוא לתוכנית. בפרק זה מפורטים הנושאים הבאים: מיקומו הגאוגרפי של המפעל, ייעודו, סוגי המוצרים והשירותים שהוא מספק, הרכב העובדים.

פרק 2. מדיניות הבטיחות והגיהות התעסוקתית של החברה

פרק זה מפרט את מדיניות החברה בנוגע לבטיחות העובדים ובריאותם. הפרק כולל יעדים ומדדים, סדרי עדיפויות באשר להפחתת הסיכונים והגדרת רמת הסיכון הקביל במפעל.

פרק 3. מערך הבטיחות והגיהות התעסוקתית

פרק זה מתאר את מערך הבטיחות והבריאות במקום העבודה מבחינה ארגונית. על מערך הבטיחות והבריאות להלום את גודל המפעל, אופיו והסיכונים המצויים בו.

הפרק כולל את הפרטים הבאים:

פרק 4. ניהול סיכונים

ניהול הסיכונים (סקר סיכונים) הוא החלק המרכזי של תוכנית הבטיחות. מטרתו לאתר את כלל הסיכונים המצויים במקום העבודה, לבחון את רמת החומרה של כל אחד מהם ואת ההסתברות להתממשותו ולהציע דרכי פעולה לנטרול הסיכונים או להפחתתם.

את סקר הסיכונים ניתן לערוך לפי נושאים (חשמל, חומ"ס, עבודה בגובה וכיו"ב) או לפי מחלקות (מחלקת ייצור, מעבדה, מחסן וכיו"ב). במפעלים גדולים רצוי להשתמש בשיטה הראשונה ואילו במפעלים קטנים רצוי להשתמש בשיטה השנייה.

פרק 5. הדרכות בטיחות וגיהות תעסוקתית

פרק זה מפרט את תוכנית המפעל בנושא הדרכות בטיחות לכל האוכלוסיות הרלוונטיות (מנהלים, עובדים, עובדים חדשים, עובדי קבלן, ספקי שירות וכו'). זאת בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), הקובעות כי על המעסיק להדריך את העובדים בנוגע לסיכונים השונים המצויים במקום העבודה ולדרכים למניעתם.

הדרכות הבטיחות יכללו את הנושאים האלה:

 • מידע בנוגע לסיכונים השונים שאליהם חשופים העובדים במהלך עבודתם (עפ"י מקצועות, אתרים, תהליכים וסיכונים);
 • שמירת כשירותם של בעלי התפקידים בתחומי הבטיחות;
 • תרגול התמודדות עם מצבי חירום אופייניים;
 • פעולות להגברת מודעות העובדים לבטיחות וגיהות, כולל הסברה ופרסום.

פרק 6. בדיקות תקופתיות לציוד וחומרים

פרק זה מתעד את מערך הבדיקות התקופתיות לציוד ולחומרים שונים במפעל. תיעוד זה נחלק ל-3 חלקים:

 • רשימת ציוד החייב בבדיקות בטיחות תקופתיות לפי חוק;
 • רשימת חומרים כימיים, ביולוגיים ופיזיקליים שנדרש עבורם גיליון בטיחות או ניטור סביבתי;
 • תוכנית שנתית לבדיקת קיומם ותקינותם של אמצעי בטיחות שונים (תאורת חירום, שילוט, כריזה, צמ"א, ציוד עזרה ראשונה וכיו"ב).

פרק 7. בדיקות רפואיות תעסוקתיות

פרק זה מתעד את מערך הבדיקות הרפואיות תעסוקתיות לעובדים המחויבים בכך. תיעוד זה נחלק ל-3 חלקים:

1. רשימת העובדים החייבים בבדיקה רפואית תקופתית עקב חשיפה לרעש חריג או לחומ"ס;

2. רשימת מִתקנים ועיסוקים המחייבים בדיקת התאמת העובדים לעבודה בהם;

3. רשימת עובדים שנדרש להם טיפול מניעתי מקדים (חיסונים או טיפול מניעתי אחר) עקב הסיכונים שהם עלולים להיחשף אליהם במהלך עבודתם.

קביעת וחידוש היתרים, אישורים, רישיונות, הסמכות, מינויים ושמירת כשירויות הנוגעים לבטיחות העובדים

פרק זה מפרט את הגורמים, התפקידים והעיסוקים שנדרשים עבורם הסמכה, היתר או רישיון מתאים מטעם רשות מוסמכת. פירוט זה נחלק ל-3 תחומים:

 • תכנית שנתית לחידוש היתרים ורישיונות הנדרשים למפעל;
 • רשימת בעלי תפקידים אשר עיסוקם מחייב חידוש רישיון או היתר פעילות;
 • רשימת עובדים שלגביהם יש צורך בהרשאות, מינוי וכשירות.

פרק 9. פעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במפעל

פרק זה מפרט את הפעילויות המתוכננות להתבצע במהלך השנה לשם קידום הבטיחות במפעל (בנוסף לפעילויות שאותן מחייב החוק). פעילויות אלה עשויות להיות למשל הענקת תגמול לעובד הבטיחות המצטיין או לחילופין הטלת קנסות על עובדים שהפרו הוראות בטיחות. יש לכלול בתוכנית אך ורק פעילויות שהמעסיק אישר לבצען.

פרק 10. הוראות ונוהלי בטיחות וגיהות תעסוקתית

פרק זה מפרט שלושה סוגי נהלים:

 • נוהלי בטיחות כלליים (לדוגמה: נוהל הדרכת עובדים, נוהל שימוש בצמ"א, נוהל מבדקי בטיחות);
 • נהלים לגורמי סיכון ספציפיים (לדוגמה: נוהל מיגון מכונות, נוהל עבודה בחומ"ס, נוהל עבודה במקום מוקף);
 • נוהלי היערכות ותגובה למצבי חירום (לדוגמה: נוהל התנהלות במקרה שריפה, נוהל צוות חירום ותרגולו).
Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

סקר סיכונים בעבודה

סקר סיכונים בעבודה

ניהול סיכונים בעבודה (סקר סיכונים) הוא תהליך רב-שלבי מקצועי להערכה ובקרה של סיכונים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן