טפסים שימושיים בבטיחות בעבודה

1) כתב מינוי למכונת הרמה / כתב מינוי לבמת הרמה

2) כתב מינוי לאדם כשיר

3) כתב מינוי למנהל עבודה

4) כתב מינוי לנאמן בטיחות

5) הודעה על פעולות בנייה

6) טופס רישום הדרכה

8) טופס אישור להדרכת עובד גובה

9) טופס דיווח על תאונת עבודה/מחלת מקצוע

10) הודעה על הקמת ועדת בטיחות

11) הודעה על מינוי ממונה בטיחות

12) דיווח על תאונת עבודה 

13) חידוש אישור כשירות של ממונה בטיחות

14) פנקס כללי לעבודות בניה ובניה הנדסית

15) רשימת תיוג עוזר בטיחות

16) רשימה מנחה לעריכת מבדק במוסדות חינוך

Facebook
Twitter
LinkedIn
דילוג לתוכן