בטיחות באתרי בניה

בטיחות באתר בנייה

בטיחות באתר בניה

תאונות באתרי בניה ברחבי הארץ הן לצערנו דבר שבשגרה. רבות מן התאונות הללו אף מסתיימות, למרבה הצער, באובדן חיי אדם. האחריות המוטלת על בעלי התפקידים

דילוג לתוכן