הכנת תיק מפעל

הכנת תיק מפעל

תיק מפעל

מפעלים רבים ברחבי הארץ מוגדרים מפעלים מסוכנים. הגדרה זו נובעת מהימצאותם של חומרים מסוכנים (אמוניה, כלור, בנזין, גפ"ם ועוד) בכמויות העולות על אלו המפורטות בחוק החומרים

דילוג לתוכן