חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

עפ"י השיטה המשפטית הנהוגה בישראל, כל צד המצוי בהליך משפטי רשאי לתמוך את טענותיו באמצעות חוות דעת מומחה (כגון חוות דעת מומחה בטיחות). חוות דעת

דילוג לתוכן