מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה ופקודת הנזיקין, האחריות על הבטיחות במוסדות החינוך חלה על הרשות המקומית. משרד החינוך הוא שקובע את מדיניות הבטיחות במוסדות החינוך, והוא מנחה

דילוג לתוכן