סיכונים ארגונומיים

סיכונים ארגונומיים בסיעוד

סיכונים ארגונומיים בקרב עובדי סיעוד

עבודת הסיעוד היא עבודה הכרוכה בסיכון ארגונומי מוגבר. עובדי הסיעוד חשופים לגורמי סיכון ארגונומיים רבים, שהעיקריים שבהם קשורים לפעולות של הזזה וניוד של מטופלים (רחצת

דילוג לתוכן