שינוע חומרים מסוכנים

סילוק חומרים מסוכנים

סילוק חומרים מסוכנים

מפעלים ומקומות עבודה רבים ברחבי הארץ עושים שימוש בחומרים מסוכנים (חומ"ס) לצורך פעילותם. במפעלים רבים אירעו תאונות עקב דליפת חומצה או נוזלים דליקים. תאונות אלה

שינוע חומרים מסוכנים

שינוע חומרים מסוכנים והטיפול בהם

חומרים מסוכנים הם קבוצות שונות של חומרים העלולים לפגוע באדם או בסביבה. את הטיפול בחומרים אלה יש לבצע בזהירות, תוך הקפדה על כללים נוקשים. שינוע

דילוג לתוכן