חוקים ותקנות בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970 

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח – 1988

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), תשמ"ו -1986

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז-1966

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשנ"ז-1997

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (נוחויות), תשכ"ה-1965

תקנות הבטיחות בעבודה (הרמת בני אדם במלגזות), תשמ"ג-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד), התשס"א -2001

תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח -1998

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסוימים), תשמ"ה-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסויימים), תשנ"א-1990

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ"ג-1993.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), תשמ"ה-1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), תשמ"ה-1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), תשמ"ד-1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסויימות), תשנ"ג-1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובטיחות העוסקים בקרינת לייזר), התשס"ה- 2005

תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחמרי הדברה), תשכ"ד-1964

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת), תשנ"ג-1992

תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות), התשנ"ח -1998

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), תשס"א-2001

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות), תשמ"ח-1988

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), התשל"ב-1972

תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965

תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), תשמ"ד-1984

כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים),1947

תקנות הבטיחות בעבודה (מפעיל דוד קיטור ודוד הסקה), התש"ס-2000

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות במיתקן לחץ), תשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), תשנ"ו-1995

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), תשמ"ז-1986

תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), התשכ"ז-1967

חוק החשמל התשי"ד -1954

תקנות החשמל (הארקות יסוד) התשמ"א -1981

תקנות החשמל (התקנת מובילים) התשכ"ו -1965

תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט) התשמ"ה -1984

תקנות החשמל (התקנת מוליכים) התש"ל -1970

תקנות החשמל (רשיונות) התשמ"ה -1985

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך) התש"ס -2000

תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) התשמ"ז 1987

תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט) התשנ"א –1991

תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991

תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו) התשס"ט-2008

תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), תשנ"א-1991

תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד 1000 וולט) התשנ"ג -1992

תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך) התשנ"ג-1993

תקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1000 וולט) התשנ"ה-1994

תקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט) התשנ"ה-1995

תקנות החשמל (מיתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים) במתח שאינו עולה על מתח נמוך) התשס"א – 2001

תקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה) התשס"ב-2001

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) התשס"ג-2002

תקנות החשמל (התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך) התשס"ג-2002

תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) התשס"ג-2003

תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבנין רב קומות) התשס"ג-2003

הכנת תיק שטח – הוראה 503

סידורי בטיחות אש בתחנות משנה של חברת החשמל לישראל – הוראה 504

סידורי בטיחות אש בבתי חולים ומוסדות בריאות – הוראה 505

אמצעי כיבוי במתקני גפ"מ – הוראה 507

סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במרפאות – הוראה 508

ציוד כיבוי בחניונים – הוראה 509

אמצעי כיבוי בחוות מכלים – הוראה 511

סידורי בטיחות אש בבתי אבות – הוראה 512

סידורי בטיחות אש בלולים – הוראה 513

אמצעי כיבוי במתקני שאיבת מים – הוראה 514

סידורי מניעת דליקות במוסדות לטיפול במשתמשים בסמים – הוראה 515

סידורי מניעת דליקות בדירות מעבר לשיקום אסירים משוחררים – הוראה 516

שימוש במבנים יבילים – קרוונים ככיתות לימוד – הוראה 517

אש לאספקת מים לברזי כיבוי אש וגלגלונים בבניינים בגובה של 100 מטר ומעלה – הוראה 519

מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי – הוראה 520

סידורי בטיחות אש בחדרי אירוח – הוראה 521

סידורי בטיחות אש באולם שמחות קיים ובגן אירועים קיים – הוראה 522

סידורי בטיחות אש במוסדות חינוך – הוראה 523

בטיחות באירועים שנעשה בהם שימוש באש – משואות, סיסמאות אש ותהלוכות לפידים – הוראה 524

תנאי רשות הכבאות לרישוי עסק לשינוע דלק – פריט 5.5 .ג' – הוראה 525

סידורי בטיחות ב"מרכז יום לזקן" – הוראה 527

סידורי בטיחות אש במתקני פריקה לגז טבעי דחוס – הוראה 528 א

סידורי בטיחות אש מתקני – הוראה 528 PRMS במערכת הולכת הגז הטבעי

זמינות רשת מים ופריסת ברזי כיבוי – הוראה 529

סידורי בטיחות אש בתחנות טרנספורמציה של חברת החשמל – הוראה 530

סידורי בטיחות אש במנהרות תשתית רב מערכתיות – הוראה 531

אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד – הוראה 532

סידורי בטיחות אש בתחנות החלפה לכלי רכב חשמליים – הוראה 533

סידורי בטיחות אש באתרי אחסון צמיגים – הוראה 534

בטיחות אש באירועים ציבוריים – הוראה 535

משטר הפעלות מערכות בטיחות אש – אינטגרציה – הוראה 536

סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות במתקני כליאה בשב"ס – הוראה 537

סידורי בטיחות אש במחנות נוער – הוראה 538

סידורי בטיחות אש בתחנות כח – הוראה 539

סידורי בטיחות אש במעגנות – הוראה 541

חלוקת גז טבעי פנים מפעלית  – הוראה 542

סידורי בטיחות אש במתקנים פוטו וולטאיים – הוראה 543

סידורי בטיחות אש בעת ביצוע עבודות שדרוג בקניונים ומרכזים מסחריים פעילים – הוראה 544

מערכות ציוד לגילוי וכיבוי אש – הוראה 550

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “חוקים ותקנות בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן