ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה

מדי שנה מתרחשות בישראל תאונות עבודה רבות הנגרמות עקב חוסר זהירות ואי הקפדה על ההוראות והנהלים. שמירה על בטיחות במקומות עבודה מצויה בחוק מאז שנת 2014 ומחייבת ביצוען של תוכנית לניהול בטיחות מחמירות. ממונה בטיחות בעבודה אמון על תחום הבטיחות במקום העבודה ותפקידו לסייע למעסיק להטמיע חוקים ותקנות שנועדו למנוע סיכונים ולשמור על הבטיחות במקום העבודה.

ממונה בטיחות בעבודה

תפקידיו של ממונה הבטיחות

תפקידיו של ממונה הבטיחות מוכתבים על פי החוק הישראלי. בין היתר על ממונה הבטיחות לאתר מפגעי בטיחות במקום העבודה וליידע את המעסיק על אודותיהם. על ממונה הבטיחות לוודא כי קיימים במקום העבודה התקני בטיחות וגיהות. בנוסף, עליו לדרוש קיומם של סדרי בטיחות וגיהות הקשורים לתהליכי עבודה, מבנים, ציוד, חומרים וכו'. על ממונה הבטיחות להכין תוכנית הדרכת בטיחות לעובדים במקום ולהטמיעה. כמו כן עליו להכין תוכנית בטיחות מעודכנת כפי שנדרש בתקנות הארגון והפיקוח על העבודה ולוודא כי העובדים והמנהלים במקום פועלים על פי התוכנית. בנוסף, עליו לוודא כי קיים במקום סימון של חומרים, ציוד ותהליכי עבודה העלולים לסכן את הנוכחים במקום וכן לדאוג כי יוצב שילוט הדרכה בנוגע לשימוש בציוד מגן.

תפקידיו וסמכויותיו של ממונה בטיחות בעבודה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות)

(1)   לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות, ולהודיע עליהם למעביד;

(2)   לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל;

(3)   לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים;

(4)   לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), ולהכנת תכנית להדרכת עובדים;

(5)   לוודא הכנת תכנית בטיחות ועידכונה;

(6)   לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגיהות 

(7)   לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו;

(8)   לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל;

(9)   להכין הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. 

(10)  לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי;

(11)  לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות;

(12)  לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה;

(13)  לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; 

(14)  לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים, בהעסקתם של קבלני חוץ;

(15)  לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית;

(16)  להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה;

(17)  לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום;

(18)  לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל;

(19)  להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

סקר סיכונים - למנוע את התאונה הבאה

נפילה מגובה באתר בנייה, הרעלה מחומר מסוכן שדלף ממפעל, שרפה או כל תאונת עבודה אחרת מתרחשות במקומות עבודה חדשים לבקרים. כל אלו אירועים שניתן למנוע אותם באמצעות הקפדה על נוהלי הבטיחות והגיהות במקומות העבודה השונים. תקנות הפיקוח על העבודה בישראל מחייבות את המעסיק במקום העבודה להכין תוכנית בטיחות הכוללת סקר סיכונים. את התוכנית עורך ממונה בטיחות בעבודה, המזהה ומאפשר לנהל סיכונים אפשריים במקום העבודה לצורך שמירה על שלום העובדים והרכוש במקום העבודה.

המומחים של חברת "ליאור בטיחות" עורכים זיהוי של גורמי הסיכון במקום העבודה וחיזוי תרחישי אירועים אפשריים (הערכת סיכונים), מנתחים שיטות ואמצעים לצורך בקרת סיכונים ונותנים למעסיק המלצות לפעילות מתקנת.

מקצוענות ואיכות נפגשות בעבודה

חברת "ליאור בטיחות" הוקמה על ידי ליאור מקדש, מומחה לבטיחות בעבודה ובעל ניסיון רב בתחום. לחברה צוות גדול ומקצועי הכולל ממוני בטיחות, מנהלי עבודה ומהנדסים, המעניקים שירות למאות מפעלים, ארגונים ומוסדות חינוך בכל רחבי הארץ. חברת "ליאור בטיחות" מעניקה שירות מקצועי, מהיר ויעיל, תוך מתן יחס אישי ובמחיר ללא תחרות. החברה מחויבת לשמירת סודיות מלאה ושקיפות מלאה ועומדת בזמן אמת לצד לקוחותיה. זה הזמן ללכת על בטוח וליצור קשר עם המומחים של "ליאור בטיחות".

חברת "ליאור בטיחות" מתמחה במתן שירותי ממונה בטיחות, והיא מעניקה שירות למאות חברות, ארגונים ומפעלים בכל רחבי הארץ.

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן