פינוי חומרים מסוכנים

מפעלים ומקומות עבודה רבים ברחבי הארץ עושים שימוש בחומרים מסוכנים (חומ"ס) לצורך פעילותם. במפעלים רבים אירעו תאונות עקב דליפת חומצה או נוזלים דליקים. תאונות אלה הביאו לפגיעה בסביבה, ובמקרים אחדים אף לפגיעה בנפש. בעקבות זאת קבע המשרד להגנת הסביבה חוקים ותקנות מחמירים בנוגע לאחסון ושינוע של חומרים מסוכנים וכן בעניין פינוי פסולת חומרים מסוכנים בתום השימוש. חשוב ביותר שכל העובדים המשתמשים במהלך עבודתם בחומ"ס יכירו את החוקים והתקנות הללו ויפעלו לפיהם. בנוסף, חשוב שבכל מפעל שעושים בו שימוש בחומ"ס ישתתפו העובדים בקורס חומרים מסוכנים. בקורס זה לומדים העובדים בין היתר על הסיכונים הטמונים בחומרים אלו, דרכי האחסון והשינוע שלהם וכן התנהלות במקרי חירום.

סילוק חומרים מסוכנים

הסיכונים הטמונים בפינוי חומרים מסוכנים

כאשר מבצעים פינוי של החומ"ס באופן לא נכון הדבר עלול לגרום לדליפת החומ"ס. במקרה כזה העובדים חשופים לפגיעה גופנית, בעיקר בעור ובדרכי הנשימה. בנוסף, הדליפה עלולה לגרום לפגיעה בסביבה. זאת לדוגמה במצבים שבהם החומ"ס מחלחלים אל מי התהום או מגיעים אל מאגרי מים ומרעילים אותם, או במקרה של ריאקציה כימית היוצרת גזים רעילים המתפשטים באוויר.

הוראות המשרד להגנת הסביבה בנוגע לפינוי חומרים מסוכנים

אגף חומ"ס במשרד להגנת הסביבה קבע מדיניות ברורה בנוגע לטיפול בפסולת של חומ"ס. מדיניות זו כוללת מניעת היווצרותה של הפסולת או הפחתתה. זאת באמצעות שינוי בתהליכי הייצור או החלפת חומרי גלם והנצלת הפסולת ע"י מִחזור או שימוש חוזר בה (כדוגמת שריפתה לצורך סיפוק מקור אנרגיה). על הטיפול בפסולת החומ"ס להתנהל באופן המאפשר שליטה ופיקוח במהלך כל שלב ושלב.

בנוסף, תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), 1990 קובעות כי פסולת חומ"ס שמקורה במפעל, יש לסלקה למפעל לנטרול וטיפול בחומ"ס ברמת חובב עד 6 חודשים ממועד היווצרותה. את הפסולת יש לארוז ולשנע עפ"י חוק. במידה ומעוניינים לסלקה למִחזור או לאתר אחר, יש לקבל אישור לכך ממנכ"ל המשרד להגנת הסביבה.

האחריות לפינוי חומרים מסוכנים

על מנהל המפעל למנות עובד שישמש כאחראי על הטיפול בפסולת חומ"ס (בנוסף לעבודתו השוטפת). את הטיפול בפסולת יבצע אך ורק העובד האחראי. הטיפול יכלול איסוף, אריזה, אחסון וסילוק החומ"ס ממקום איסוף ייעודי בשטח המפעל או ישירות אל אתר הפסולת הרעילה. על העובד האחראי לפעול כדלהלן:

 • לקבוע נקודת איסוף ואחסון של הפסולת הרעילה ולוודא כי היא מגודרת ונעולה וכי במקום ישנם שלטים מתאימים. כמו כן עליו לוודא שבקרבת נקודת האיסוף ישנם עמדת כיבוי אש ואמצעי ספיגת שפך.
 • לדווח למנהל הבטיחות או ממונה הבטיחות במפעל על קיומה של הפסולת שיש לפנות.
 •  לוודא איסוף והעברה של הפסולת למקום השמדה או למִחזור תוך פחות מ-6 חודשים ממועד תחילת הטיפול בריכוז הפסולת והכנתה לסילוק.
 • לוודא כי האיסוף לאתר ברמת חובב נעשה בהתאם להוראות הבטיחות הכלליות ובהתאם לנוהלי הבטיחות של הארגון. 

פינוי בטוח של חומ"ס

במהלך ביצוע פעולות הפינוי של הפסולת חשוב לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע סיכונים ותאונות. בין הכללים החשובים ביותר:

 • אין לשפוך חומר או פסולת לכיורים, פתחי ניקוז או תעלות ניקוז. כל סוג של פסולת (חומצה, בסיס או ממיס) יש לשפוך לכלי קיבול מתאים ייעודי.
 • פסולת כימית מוצקה יש לשים בשקיות פלסטיק ולאחסן במיכל ייעודי עד לפינויה.
 • אין להשליך פסולת של חומ"ס לפחי אשפה המשמשים לסילוקה של פסולת אחרת.
 • בקבוקי זכוכית ומיכלים שבירים של פסולת מסוכנת במיוחד יש להכניס לאריזה נוספת. את האריזה הנ"ל יש לרפד בחומר סופג או מנטרל.
 • כלי קיבול מלאים יש לפנות מאזור העבודה ולהעבירם לשטח המשמש לריכוז, תוך נקיטת כל צעדי הזהירות. יש לתאם עם ממונה הבטיחות או עם מנהל הארגון את העברת המיכלים המלאים לשטח ריכוז הכימיקלים.
 • אריזות ריקות של חומ"ס המיועדות להשמדה יש לסגור בפקקים או במכסים ולהחזירן למחסן שניפק אותן.

העובד המשמש כאחראי על טיפול בפסולת חומ"ס אחראי גם לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך העברת הפסולת לאתר הפסולת הרעילה או למפעל המחזור. מתוקף תפקידו עליו לפעול כדלקמן:

 • ליידע את אנשי הבטיחות בנוגע לסוג ולכמות הפסולת שבכוונתו לסלק ובנוגע למועד הפינוי.
 • לוודא שהאריזות סומנו בתוויות שבהן רשומים הפרטים הרלוונטיים (שם היצרן, שם החומר, תכונות הפסולת וכיו"ב).
 • לבצע את כל התיאומים הנדרשים לצורך העברת הפסולת למפעל המחזור או לאתר הפסולת הרעילה.
 • לוודא כי לחברה המשנעת את הפסולת ישנו היתר רעלים לשינוע פסולת חומ"ס מהמשרד להגנת הסביבה.
 • לוודא כי לנהג המבצע את הובלת החומ"ס וכן לרכב המשמש אותו לשם כך יש רישיון להובלת חומ"ס.
 • למסור לנהג את כל המסמכים הדרושים (תעודת משלוח, שטר מטען, כרטיס חירום, הצהרת פסולת).
 • לתדרך את הנהג בהוראות הבטיחות וכן לבדוק את אמצעי המיגון שלו.
 • לבצע מעקב בנוגע להשלמת העברת הפסולת ליעדה.

הדרכת חומרים מסוכנים

במפעלים המחזיקים בחומ"ס חלה חובה להדריך את עובדי המפעל בנוגע לבטיחות בחומ"ס. הדרכת חומ"ס כוללת בין היתר את הנושאים הבאים:

 • מבוא לחומ"ס
 • מאפיינים של החומ"ס
 • אחסון, שימוש ושינוע של חומ"ס
 • הכרת גיליון בטיחות של חומ"ס
 • תאימות בין חומרים
 • שימוש בציוד מגן אישי (צמ"א)
 • טיפול באירוע דליפה או שפיכה של חומ"ס
 • הענקת טיפול רפואי ראשוני לנפגעים במקרי חירום

ברוב המקרים כוללת ההדרכה גם תרגולים מעשיים, כגון לבישת צמ"א, תרגול כניסה אל מבנה בו שפך של חומ"ס וכן שיטות לעצירת השפך. הדרכת חומ"ס אורכת בין שעה וחצי לארבע שעות, וזאת בהתאם לאופי החומ"ס המצויים במפעל והשימוש בהם. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

פוסטים קשורים

ליצירת קשר בכל נושא בטיחותי

לכל שאלה חייגו
058-7886903

2 מחשבות על “פינוי חומרים מסוכנים”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן